Barn har mycket att lära oss

Barn har så oerhört mycket att lära oss vuxna. Är man förälder kommer man lära sig massor av sitt eller sina barn oavsett om man vill det eller inte. Att få barn innebär att man kommer behöva lära sig att kompromissa. En förälder kan inte sätta sig själv i första rummet jämt utan behöver ge av sig själv och sin tid till någon annan. Detta är mycket nyttigt och en förmåga man kan ha nytta av även på andra arenor än den som privatlivet utgör. Att lära sig av barn är att lära sig för livet.

Barns inställning till livet

Barn har en inställning till livet som utmanar oss vuxna. Barn lever väldigt mycket ”här och nu”. De bekymrar sig inte särskilt mycket om vare sig gårdagen eller morgondagen. Det är något vi vuxna verkligen borde låta oss utmanas av. För att kunna lära dig av dina barn är det viktigt att du Umgås med ditt barn hemma. Om du inte spenderar mycket tid tillsammans med dina barn kommer du heller inte kunna lära dig det som barnen har att lära ut. En annan sak som vi vuxna verkligen kan lära oss av barn är att våga lita på andra. Tänk på ett litet spädbarn, det är helt beroende av sin omgivning för att överleva.

Barn litar på sin omgivning

För barn är det naturligt och självklart att lita på omgivningen. Barn älskar sina föräldrar nästan oavsett hur de beter sig. Kanske beror det på att barnen är så beroende av sina föräldrar. De har inget annat val än att sätta sin tillit till föräldrarna. Det finns något väldigt fint i det. Om vi vuxna också vågade lite på varandra skulle världen förmodligen vara en fredligare och bättre plats att leva i. Att låta sig inspireras av barn är att våga utmana sina egna tankar. Det hjälper oss att växa och det gör att vi kan bli mer framgångsrika på många plan i livet.