Är knäckebröd svenskt? – och andra spännande matfrågor från barn

Att barn har funderingar om maten är inte alls konstigt. Det finns trots allt nästan inget som är så viktigt som just mat. Om barnet blir nyfiket vid frukosten eller middagen är det ett ypperligt tillfälle för dig som vuxen att uppmuntra till samtal om mat.

Låt den ena frågan om mat leda till den andra…

När barnet vill få svar på frågor i stil med Är knäckebröd svenskt? eller Varifrån kommer mjölk? kan du med fördel ta dig tid att svara och väcka fler frågor. För det ena kan ju leda till det andra, och snart kan en fråga om knäckebrödets ursprung utmynna i funderingar om hur man gör knäckebröd. Samma sak med mjölkfrågan, låt den bli ett avstamp för en ökad förståelse för matens väg till köksbordet. Många gånger handlar ett bra föräldraskap om att ta sig tid.

Prata om maten för att börja uppskatta den mer

Eftersom maten är en så självklar del av livet kan det lätt bli så att man börjar ta den för given. Samtidigt vet man ju som vuxen att det här med att kunna äta sig mätt inte alls är en självklarhet. Du måste inte måla upp en mörk bild av världshungern för att väcka barnets uppskattning för mat. Nej, gör i stället matstunden till en lekfull stund där inte bara frågor som Är knäckebröd svenskt? ges utrymme utan där även fantasifulla idéer om köttbullsregn får ta plats. Du kommer lära dig massor när ni fantiserar och filosoferar tillsammans, du och ditt barn.

Stimulera nyfikenheten genom matlagning

Det finns flera skäl till att låta barnet delta i matlagningen. För det första får barnet känna att hen tar ansvar hemma, och det är bra för självkänslan. För det andra får hen lära sig hur man lagar mat. För det tredje får barnet större kunskap om de olika ingredienserna. Skapa band tack vare ett delat matintresse!