Hur är man en bra förälder?

De flesta föräldrar känner då och då att de inte räcker till, och att de är osäkra på om deras sätt att uppfostra barnet verkligen är det som kommer ge bäst resultat på lång sikt. Både psykologer och experter på barnuppfostran har varnat för fenomenet att man som förälder gärna curlar sitt barn genom livet, vilket riskerar leda till handlingsförlamning och en oförmåga att träda in i vuxenlivet. Samtidigt så känner givetvis de flesta föräldrar att de vill skydda sina barn och göra dem trygga som möjligt. Denna balansgång är svår att upprätthålla, särskilt när barnen börjar komma upp i tonåren och bli mer självständiga.

 

Om man känner att man är otillräcklig som förälder
I det fall man upplever att man brister i sitt föräldraskap menar många experter att man inte ska vara rädd för att be utomstående om hjälp. Oftast finns det bra kuratorer och psykologer till hands genom skolan, men man kan också kontakta till exempel socialtjänsten. Många föräldrar känner kanske en oro över att ta kontakt med socialtjänsten, eftersom man kanske är rädd för att bli fråntagen vårdnaden om sitt barn om man till exempel säger att man har svårt att ta hand om det. Socialtjänsten har dock i uppdrag att i första hand se till att barnet kan stanna hos föräldern, och att ta ifrån någon sitt barn är något som endast sker i extrema undantagsfall. Även om man känner att man inte har så pass allvarliga problem att det är aktuellt att kontakta en psykolog eller socialtjänsten, så kan man dock ändå känna stark oro och maktlöshet som förälder. Enligt familjeterapeuten Jesper Juul är det vanligt att man ser föräldraskapet som just en maktkamp, vilket är synsätt som man enligt honom bör försöka göra sig av med. Istället för att försöka avgöra hur man ska balansera makten mellan barnen och föräldrarna så bör man i första hand försöka öka likvärdigheten i sin relation med barnen, samtidigt som man behåller ett visst mått av ledarskap. Denna typ av ledarskap grundar sig inte på auktoritet, utan på en typ av samspel som gör så att barnen skaffar sig livskunskap och utvecklas socialt.parents

 

Att nyansera sitt ledarskap
Oavsett om det handlar om föräldraskap eller en annan typ av ledarskap så är det viktigt att se och förstå nyanserna. Ett ledarskap som enbart grundar sig på makt eller auktoritet är oftast inte det mest effektiva, utan man måste istället lära sig att bli mer dynamisk och interaktiv. För den som vill lära sig mer om vad det innebär att leda och vilka olika typer av ledarskap det finns, så är Consultatum ett företag som erbjuder konsulter inom just detta område.